ἰδιῶ

ἰδιῶ
ἰδιάζω
to be alone
fut ind act 1st sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ιδίω — ἰδίω (Α) (σε περίπτωση τρόμου) ιδρώνω («πρὶν ἂν ἰδίῃς καὶ διαλύσῃς ἄρθρων ἶνας», Αριστοφ.) [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. ἰδίω προέρχεται από αμάρτυρο *εἵδω, με ιωτακισμό και ιωνική ψίλωση (πρβλ. ἶδος) + επίθημα *yε / yω ( ιω) και ανάγεται σε IE *sveid «ιδρώνω»] …   Dictionary of Greek

  • ιδιώ — ἰδιῶ, όω (Α) (άχρ. ενεργ.) βλ. ιδιούμαι …   Dictionary of Greek

  • ἰδίω — ἴδιος one s own masc/neut nom/voc/acc dual ἴδιος one s own masc/neut gen sg (doric aeolic) ἴδιος one s own masc/fem/neut nom/voc/acc dual ἴδιος one s own masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) ἰδέω know pres subj act 1st sg (doric) ἰδέω know pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδίῳ — ἴδιος one s own masc/neut dat sg ἴδιος one s own masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδίωι — ἰδίῳ , ἴδιος one s own masc/neut dat sg ἰδίῳ , ἴδιος one s own masc/fem/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀνίδιον — ἀνί̱διον , ἀνά ἰδέω know imperf ind act 3rd pl (doric) ἀνί̱διον , ἀνά ἰδέω know imperf ind act 1st sg (doric) ἀνί̱διον , ἀνά ἰδίω sweat imperf ind act 3rd pl ἀνί̱διον , ἀνά ἰδίω sweat imperf ind act 1st sg ἀνί̱διον , ἀνά ἰδίω sweat imperf ind act …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἴδιον — ἴδιος one s own masc acc sg ἴδιος one s own neut nom/voc/acc sg ἴδιος one s own masc/fem acc sg ἴδιος one s own neut nom/voc/acc sg ἴ̱διον , ἰδέω know imperf ind act 3rd pl (doric) ἴ̱διον , ἰδέω know imperf ind act 1st sg (doric) ἴ̱διον , ἰδίω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιδίου — ἐπί δίεμαι speed pres imperat mp 2nd sg ἐπί δίω put to flight pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) ἐπί δίω put to flight imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) ἐπῑ̱δίου , ἐπί ἰδίω sweat imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) ἐπῑδίου ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδίηι — ἰδίῃ , ἴδιος one s own fem dat sg (epic ionic) ἰ̱δίῃ , ἰδίω sweat pres subj mp 2nd sg ἰ̱δίῃ , ἰδίω sweat pres ind mp 2nd sg ἰ̱δίῃ , ἰδίω sweat pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἰδίου — ἴδιος one s own masc/neut gen sg ἴδιος one s own masc/fem/neut gen sg ἰ̱δίου , ἰδίω sweat imperf ind mp 2nd sg (attic epic doric) ἰ̱δίου , ἰδίω sweat pres imperat mp 2nd sg (attic epic doric) ἰ̱δίου , ἰδίω sweat imperf ind mp 2nd sg (attic epic… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”